موقعيت جغرافيايی و اقليمی ممسنی

اين شهرستان از شمال به شهرستان سپيدان و استان كهكيلويه و بويراحمد و از غرب به استانهاي كهكيلويه و بويراحمد و بوشهر و از جنوب به شهرستان كازرون و استان بوشهر و از شرق به شهرستانهاي شيراز و سپيدان محدود است. شهرستان ممسني داراي دو شهر به نام نورآباد و مصيري است وسعت شهرستان 8000 كيلومتر مربع و (5/5 درصد) كل مساحت استان را به خود اختصاص داده است.

دارای چهار بخش: بخش دشمن زياری شامل دهستانهای دشمن‌زياري و مشايخ

بخش رستم شامل دهستانهاي:

 • رستم1
 • رستم2
 • رستم3
 • پشتكوه رستم

بخش ماهورميلاتی شامل:

 • هستانهای ماهور و ميشان

بخش مركزی شامل:

 • دهستانهاي بكش1
 • بكش2
 • جاويد ماهوری
 • جوزاروفهليان

شهرستان ممسني داراي قريب به 600 روستا مي‌باشد.

شهرستان ممسنی از نظر اقليمی دارای 3 اقليم است

 • اقليم گرم و خشك: ين اقليم محدوده‌اي از شهرستان را كه در مجاورت با شهرستان گچساران، گناوه و نواحي ساحلي را زير پوشش دارد.
 • اقليم معتدل و مرطوب: اين اقليم محدوده‌اي از شهرستان را كه در مجاورت شهرستان كازرون و استان كهكيلويه و بويراحمد واقع شده و دشتهاي حاصلخيز مصيري، نورآباد، فهليان، دهنو از جمله اين مناطق است.
 • اقليم سردسيري : بخش دشمن‌زياري همجوار با شهرستان سپيدان

مهمترين ارتفاعات شهرستان عبارتند از :

 • كوه رنج
 • كوه زرآور
 • كوه تاسك
رودخانه و درياچه‌ها

مهمترين رودخانه‌هاي شهرستان عبارتند از رودخانه فهليان، رودخانه كتي، رودخانه تنگ شيو، رودخانه سرآب سياه، و همچنين از تالابهاي برم‌شور در غرب بابامنير و هفت برم در بخش دشمن‌زياري مي‌توان نام برد.

company1
company2
company3
company5
company8
company9