آگهی دعوت به مجمع فوق العاده شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1397/12/29، که رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1398/02/14 در محل تهران خیابان آفریقا پایین تر از چهارراه جهان کودک بعد از همت نبش خیابان نهم پلاک 38 طبقه هشتم حضور بهم رسانند. کلیه سهامداران، وکلاء یا نمایندگان قانونی محترم آنان میتوانند به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 8 با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر به امور سهام شرکت واقع در آدرس فوق الذکر طبقه اول واحد ...

print
نام
ایمیل
نظر