2019/10/16   ورود به سايت     ثبت نام كاربر  
 

 

حدود فعالیت شرکت شامل احداث، راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی  به منظور  تولید،  بازاریابی  مجاز،  فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط  آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز، فنی و مهندسی مربوطه می باشد.

 چاپ   
 
Copyright By Mamassani Petrochemical Co
طراحی سایت توسط وبکده